Фолклорът и китарата в творческия прочит на Пламен Арабов


Булева-Петрова, Марияна (2015) Фолклорът и китарата в творческия прочит на Пламен Арабов Музикални хоризонти, 2015, 3, с. 27-28. Print ISSN 1310-0076


 Текстът представя сборника "Фолклор и китара" от проф. Пламен Арабов като разглежда нови аспекти от съвременното битие на българския фолклор
  Отзив
 кирата, фолклор, песни, обработка


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  6248
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/