Начини на изразяване на компаративно отношение в сложното изречение според съюзната връзка.


Петрова, Маринела (2013) Начини на изразяване на компаративно отношение в сложното изречение според съюзната връзка. Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. В. Търново, изд. „Ивис“, 2013, с. 248-260. ISBN 978-954-2968-50-4


 
  Статия
 компаративно отношение, сложно изречение, френски език


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  6245
 Маринела Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/