За кого говори пророкът? (екзегеза на Ис. 52:13–53:12), Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2012. ISBN 978-954-524-869-6.


Кънчева, Стефка (2012) За кого говори пророкът? (екзегеза на Ис. 52:13–53:12), Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2012. ISBN 978-954-524-869-6.


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6227
 Стефка Кънчева

2. Попмаринов, Димитър. Библейско богословие. Академични есета. С., 2018, с.413, бел.592.

3. Събев, Павлин (Монография, 2018) Диптих за Савел от Тарс. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 173 с. ISBN 978-619-208-156-0, с. 122, бел. 116

1. Стойчев, Теодор. Богословие на Новия Завет. С., 2014.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/