Старозаветните четива в царските часове и вечернята за Богоявление – антология „вода”.


Кънчева, Стефка (2011) Старозаветните четива в царските часове и вечернята за Богоявление – антология „вода”. Изворът на живота: сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г., С., 2011, с. 287–299. ISBN 978-954-400-617-4.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6225
 Стефка Кънчева

1. Попмаринов, Димитър. Библейско богословие. Академични есета., С., 2018, с.243, бел.352.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/