Отношението към бежанците – библейски аспекти и дейността на Православната църква.


Кънчева, Стефка (2011) Отношението към бежанците – библейски аспекти и дейността на Православната църква. Изворът на живота: сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г., С., 2011, с. 137–153. ISBN 978-954-400-617-4.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6224
 Стефка Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/