“Сиромаси ще има винаги в земята ти...” (Грижата за бедните – библейски аспекти и дейността на св. Василий Велики).


Кънчева, Стефка (2011) “Сиромаси ще има винаги в земята ти...” (Грижата за бедните – библейски аспекти и дейността на св. Василий Велики). Свидетелства на традицията (Сборник материали от научноизследователски проекти на ПБФ). Велико Търново, 2011, с. 292–304. ISBN 978-954-524-801-6.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6222
 Стефка Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/