Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) в творенията на св. Йоан Златоуст.


Кънчева, Стефка (2011) Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) в творенията на св. Йоан Златоуст. Свидетелства на традицията (Сборник материали от научноизследователски проекти на ПБФ). Велико Търново, 2011, с. 55–64. ISBN 978-954-524-801-6.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6221
 Стефка Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/