Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) и православното богослужение.


Кънчева, Стефка (2010) Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) и православното богослужение. Слово и образ, 2/2010, с. 29–32. ISSN 1313–8022.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6219
 Стефка Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/