Страдащият Раб Господен (Ис. 52:13–53:12) – колектив или отделна личност?


Кънчева, Стефка (2009) Страдащият Раб Господен (Ис. 52:13–53:12) – колектив или отделна личност? Духовна култура, кн. 3/2009, с. 23–30. ISSN 0324-1173


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6217
 Стефка Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/