"Другар на Библията..." (кратък обзор на библейските речници и помагала на български език).


Кънчева, Стефка (2007) "Другар на Библията..." (кратък обзор на библейските речници и помагала на български език). Библията в България (сборник доклади), 2007, с. 132–137. ISBN 978-954-8968-43-0.


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6215
 Стефка Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/