Музикалният превод в църковното пение (по примери от Воскресника на хаджи Ангел Севлиевец).


Йорданов, Даниел (2014) Музикалният превод в църковното пение (по примери от Воскресника на хаджи Ангел Севлиевец). Интергрална музикална теория 2013. С., 2014, с. 219–227.


 Представят се основните характеристики, които се стпазват при музикалния превод в църковното пение.
  Доклад
 


Хуманитарни науки Религия и теология
Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Religion and Theology
Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  6213
 Даниел Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/