Хаджи Ангел Иванов Севлиевец – биографични неясноти.


Йорданов, Даниел (2011) Хаджи Ангел Иванов Севлиевец – биографични неясноти. Слово и образ, В. Т., 3/2011, с. 51–54.


 проследява се животът на българския музикоучител и псалтикиен издател хаджи Ангел Иванов Севлевец и въз основа на нови сведения и анализи на досегашните твърдения се отбелязват редица погрешности в биографията му.
  Статия
 


Хуманитарни науки Религия и теология
Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Religion and Theology
Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  6212
 Даниел Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/