Нововъведения в българския служебник.


Йорданов, Даниел (2010) Нововъведения в българския служебник. Православие и постмодернизъм, сб. доклади. С., 2010, с. 354–365.


 Разглеждат се някои изменения и несъгласуваности на българските издания на служебника - както помежду им, тъй и с гръцките и църковнославянските печатни служебници.
  Доклад
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6211
 Даниел Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/