Трето-шести час (забравените обичаи на Църквата).


Йорданов, Даниел (2009) Трето-шести час (забравените обичаи на Църквата). Слово и образ, В. Т., 1/2009.


 Разглежда се подробно според запазените типици и източници последованието на азматическия трето-шести час. В края е приложен пълният текст на последованието, превод на новобългарски език, оформен за богослужебна употреба.
  Статия
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6210
 Даниел Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/