Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол – 14. IX. (Въздвижение).


Йорданов, Даниел (2008) Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол – 14. IX. (Въздвижение). Преславска книжовна школа. Т. 10, с. 439–449. Шумен, 2008. ISBN 978-954-577-492-8


 Разглеждат се рубриките в Енинския апостол относно службата за 14. септ. - Въздвижение (първата им половина). Чрез паралели с азматически типици се установява техния неманастирски произход.
  Доклад
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6209
 Даниел Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/