Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол.


Йорданов, Даниел (2006) Литургически предписания в рубриките на Енинския апостол. Преславска книжовна школа. Т. 9, с. 426–449. Шумен, 2006.


 Разглеждат се рубриките в Енинския апостол относно 1. септ. – "Начало на индикта", с паралели от азматически типици. Приложение на възстановения текст на повредените части от ръкописа.
  Доклад
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6208
 Даниел Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/