Истината - Димитър Михалчев contra Иван Саръилиев


Белогашев, Георги (2013) Истината - Димитър Михалчев contra Иван Саръилиев В: Философският дискурс. библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 111-143, ISSN 1314‐2763


 The article is concerned to a considerable philosophical problem of truth which is basically a pragmatist conception. The professor of the Sofia University Dimitar Mihalchev offers a discussion of the possibility to apply the method and the criterion of pragmatism conception in the science
  Студия
 Pragmatism, truth, useful, reality, method, criterion
 Издадено
  6206
 Георги Белогашев

1. Гурова, Лилия. Две предизвикателства пред желаещите да възродят ремкеанската философска програма. сп. „Философски алтернативи” бр. 2. с. 110

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/