„Основността” на философията като наука


Белогашев, Георги (2015) „Основността” на философията като наука В: Философия и общество, библиотека Диоген. Велико Търново, УИ Св. св. Кирил и Методий, 2015, с. 89-143, ISSN 1314‐2763


 
  Студия
 
 Издадено
  6203
 Георги Белогашев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/