Преди да влезем в храма. Първи стъпки в православната вяра


Димитров, Добромир (2012) Преди да влезем в храма. Първи стъпки в православната вяра Омофор, С. 2012.


 Съвместен проект на Димитров, Д. и Събев, П.,под редакцията на доц. д-р Димитър Попмаринов, в който читателя се запознава с основите на православното учение.
  Книга
 катехизация, празници, тайнства, църква


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6191
 Добромир Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/