Духовни измерения на болестта


Димитров, Добромир (2015) Духовни измерения на болестта Сборник - Заболявания на млечната жлеза, под ред. на доц. д-р Г. Байчев, С.2015, с.383-386 (ISBN 978-619—7196-01-6)


 
  Статия
 онкология, богословие, психология, вяра, болест


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6190
 Добромир Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/