Димитров, Д. Отношението личност–общност според 34-то апостолско правило


Димитров, Добромир (2013) Димитров, Д. Отношението личност–общност според 34-то апостолско правило Теологикон. Годишник на центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ, том ІІ, 2013, с.109–117 (ISBN 978-619-00-000-3).


 
  Статия
 личност, общност, еклисиология, канонично право, евхаристия


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  6187
 Добромир Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/