Дворецът на Дедал. Телевизионният лабиринт. Опит за история на Българската телевизия


Пешева, Маргарита (1994) Дворецът на Дедал. Телевизионният лабиринт. Опит за история на Българската телевизия


 
  
 
 
  6172
 Маргарита Пешева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/