Публицистиката - история, теория, жанрове


Петров, Милко (1998) Публицистиката - история, теория, жанрове София, 1998.


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  6165
 Милко Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/