Късната античност и формирането на ранната александрийска философия


Дочков, Иво (2014) Късната античност и формирането на ранната александрийска философия Ивис: Велико Търново


 Ранната Александрийска традиция в светлината на медиоплатоническите учения
  Книга
 античност, късна античност, Александрия, Александрийски синкретизъм, Антиох от Аскалон, Юстин, Филон
 
  6164
 Иво Дочков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/