Още веднъж за уроците по български език - начален училищен етап


Мандева, Марианна (2014) Още веднъж за уроците по български език - начален училищен етап Педагогически алманах, № 1


 Характеризира се съвременният урок по български език - 1. - 4. клас. Специално внимание се обръща на т.нар. "уроци за текста".
  Статия
 урок, български език, уроци за текста, начален образователен етап
 Издадено
  6154
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/