Системата Jump Math в българските училища. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, № 1, с. 71-79, ISSN 13-10385X COBISS.BG-ID 1274027236


Кръстева, Антония (2014) Системата Jump Math в българските училища. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2014, № 1, с. 71-79, ISSN 13-10385X COBISS.BG-ID 1274027236 сп. Педагогически алманах, № 2, с. 71-79


 В статията е описана технологията на системата Jump Math в българските училища.
  Статия
 Системата Jump Math в българските училища
 Издадено
  6149
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/