О "фатум-гармонии" в последнем вокальном опусе П.И.Чайковского


Булева-Петрова, Марияна (2014) О "фатум-гармонии" в последнем вокальном опусе П.И.Чайковского Новое слово о П.И.Чайковском, "...Как наше слово отзовется...". П.И.Чайковский в современном мире. Коллективная монография. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. 78-96, ISBN 978-5-8064-2026-9


 Студията предлага нов поглед към едно от най-типичните хармонични средства в музиката на Чайковски и нов термин за неговото означение.
  Студия
 Чайковский, экссуперанта, аккорд увеличенной сексты.


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  6147
 Марияна Булева-Петрова

1. Градев, Николай. Хроматични форми на звуковисочинна симетрия в творчеството на П. И. Чайковски. – В: Интегрална музикална теория 2013. София, 2014, 151-168.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/