Раждаемостта в България. Дипломна работа.


Аркадиев, Димитър (1972) Раждаемостта в България. Дипломна работа. София, ВИИ"К.Маркс", кат.Статистика, 1972.


 Анализ на раждаемостта в България по етнически групи по данни от преброяванията на населението и текущата демографска статистика до 1970 г.
  Дисертация
 раждаемост, етнически различия, преброяване, България


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 
  6137
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/