Когато тъпан бие... Първи национален събор-надсвирване "Ангел Кръстев"


Булева-Петрова, Марияна (2014) Когато тъпан бие... Първи национален събор-надсвирване "Ангел Кръстев" Музикални хоризонти, 2014, 9, с. 13-14. Print ISSN 1310-0076


 отзив за Първия национален събор-надсвирване за изпълнители на тъпан
  Отзив
 тъпан, събор, Стоян Янкулов-Стунджи, Мирослав Василев


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  6132
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/