Георгиева, Стела.ДЕТСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ В САЩ И КАНАДА / Стела Валериева Георгиева. / / Сб. Д е ц а т а и четенето - между традиционната и електронната книга. Сливен: ХVI национален фестивал на детската книга;. - Сливен:ИК Жажда; РБ Сава Доброплодни, 2014, с. 135 - 151.


Георгиева, Стела (2014) Георгиева, Стела.ДЕТСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ В САЩ И КАНАДА / Стела Валериева Георгиева. / / Сб. Д е ц а т а и четенето - между традиционната и електронната книга. Сливен: ХVI национален фестивал на детската книга;. - Сливен:ИК Жажда; РБ Сава Доброплодни, 2014, с. 135 - 151. Сливен, ИК ЖАЖДА, 2014.


 Изследване върху съвременната детска книга и книгоиздаване в САЩ и Канада. Публикацията е на български и на английски език.
  Статия
 детско книгоиздаване, книга, издатели, илюстрации, автори, поредици
 Издадено
  6115
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/