Георгиева, Стела. Книговедски извори за издателски дейности и културна тематика в първите демократични вестници на старата столица от началото на демократичния преход / Стела Валериева Георгиева. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Т. 4, 2012. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 63-133 :abstract: с ил. ISSN 0204-6369


Георгиева, Стела (2014) Георгиева, Стела. Книговедски извори за издателски дейности и културна тематика в първите демократични вестници на старата столица от началото на демократичния преход / Стела Валериева Георгиева. // Т р у д о в е на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Т. 4, 2012. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 63-133 :abstract: с ил. ISSN 0204-6369 Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"q 2014


 Студията представя книговедските извори, свързани с книгоиздаване, печатни дейности и културна проблематика с книжовен характер в първите вестници на Велико Търново в първите години на демократичните промени - седмичниците "Движение" и "Синьо време". Направени са анализи, изводи и оценки, свързани с темата на изследването
  Студия
 вестници, издатели, печатници, книги, медии
 Издадено
  6114
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/