Книговедски извори за издателски дейности и културна тематика в първите демократични вестници на старата столица от началото на демократичния преход


Георгиева, Стела (2014) Книговедски извори за издателски дейности и културна тематика в първите демократични вестници на старата столица от началото на демократичния преход Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 Студията представя книговедските извори, свързани с книгоиздаване, печатни дейности и културна проблематика с книжовен характер в първите вестници на Велико Търново в първите години на демократичните промени - седмичниците "Движение" и "Синьо време". Направени са анализи, изводи и оценки, свързани с темата на изследването
  Студия
 вестници, издатели, печатници, книги, медии
 Издадено
  6114
 Стела Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/