Страници от историята на книгата: Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа [= Lachezar Georgiev. Pages from History of the Book: Publishing and print communications in the Balkans and Europe]. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. - 420 с. : с ил. : резюме на руски и англ. език:contents engl. [Монография] ISBN 978-954-524-980-8


Георгиев, Лъчезар (2014) Страници от историята на книгата: Книгоиздаване и печатни комуникации на Балканите и в Европа [= Lachezar Georgiev. Pages from History of the Book: Publishing and print communications in the Balkans and Europe]. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. - 420 с. : с ил. : резюме на руски и англ. език:contents engl. [Монография] ISBN 978-954-524-980-8 Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2014. - 420 с.


 Монография: научно изследване, свързано с проучване на книгоиздаването и печатните комуникации в България през ХIХ- ХХ век. Разгледани са съвременни издателски процеси и тенденции в Европа, Русия.Португалия, страни от Западните Балкани.
  Монография
 Книгоиздаване, печатници, издателства, книги, автори, издатели, печатни комуникации, медии


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  6111
 Лъчезар Георгиев

1. Златина Димитрова. Проф. Лъчезар Георгиев написа история на българската книга. // Янтра днес (В. Търново) № 216 (4088), 12 ноем. 2014, с. 5; ISSN 1312-8981 „Страници от историята на книгата“ бе представена във Велико Търново. // Издател, 2014, № 1–2, с. 51–52. ISSN 1310-4624

2. Рецeнзия: Стела Георгиева. Изследване за историята на книгоиздаването и печатните комуникации на Балканите и в Европа. // Издател, 2014, № 3–4, с. 50–52; ISSN 1310-4624

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/