Ръководство по уеб дизайн (1 част – HTML)


Дошкова-Тодорова, Юлиана (2014) Ръководство по уеб дизайн (1 част – HTML) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 Ръководството представя възможностите на езика HTML по достъпен начин и дава много готови примери и задачи за самостоятелна работа. Предназначено е за студенти от всички специалности, които изучават дисциплините "Нови информационни технологии", "Въведение в уеб дизайна" и "HTML".
  Учебник / Учебно помагало
 уеб дизайн, HTML


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  6105
 Юлиана Дошкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/