Професионалната реализация на командния състав на Българската армия в условията на социална трансформация


Дойков, Йордан (2004) Професионалната реализация на командния състав на Българската армия в условията на социална трансформация в. “Българска армия” , № 15844 (03.05.2004 г.); www. eamci.bg/scripts/isapivwb.dll


 Социологическото изследване представя основните резултати от мненията на изследваната генерална съвкупност - офицери и сержанти от армията по въпросите на професионалната реализация на командния състав в условията на социалната трансформация, настъпваща в обществото.
  Статия
 професионална реализация, команден състав, социална трансформация, социологическо проучване, методик
 Издадено
  6102
 Йордан Дойков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/