Един модел за оценка на регионални електронни медии по критерии за ефективност и потребителска удовлетвореност


Стефанов, Тихомир (2014) Един модел за оценка на регионални електронни медии по критерии за ефективност и потребителска удовлетвореност Сборник трудове „Дни на науката 2014“, Велико Търново, май 2014


 In this paper it is given a short description of a model for estimation of regional electronic media under the criterion of effectiveness with 27 indicators and the criterion of user satisfaction with 7 indicators. They have been used results from expert estimation, user survey and robot gathered data.
  Доклад
 Information Systems, effectiveness and user satisfaction, regional media


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  6072
 Тихомир Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/