Приложения за операционна система Андроид в помощ на туристите в България


Стефанов, Тихомир (2013) Приложения за операционна система Андроид в помощ на туристите в България Дванадесета национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации“, Велико Търново, 14 – 15.11.2013


 В доклада е направен преглед на безплатни приложения за смартфони, работещи под операционната система Android, които представят на потребителите информация за исторически и културни забележителности при пътуване. Разгледани са приложения за национални и регионални обекти. Сравнени са и описани основни техни възможности, положителни и отрицателни характеристики. Като извод се налага необходимостта от ново приложение, което да представя подробна информация на туристите за Велико Търново.
  Доклад
 Операционни системи, Мобилни приложения, Android, Мобилни телефони, Навигация, Екскурзии, Пътешестви


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  6071
 Тихомир Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/