Екология и устойчиво развитие в предучилищното образование


Караиванова, Петя (2014) Екология и устойчиво развитие в предучилищното образование Педагогика: НИОН „Аз Буки“, 2014, кн.1, с. 55 – 62. ISSN 0861 – 3982.


 В разработката се представят и анализират проблеми, свързани с ранното образование за устойчиво развитие. Очертава се непреходното и ценното в педагогическото наследство като основа за усъвършенстване на екологичното образование в детската градина. Конкретизират се ключови съдържателни структури на екологията в предучилищното образование. Уточняват се аспекти на образованието за устойчиво развитие в програмните системи за предучилищно възпитание и подготовка. Определят се изследователски предизв
  Статия
 екология, устойчиво развитие, предучилищно образование
 Издадено
  6038
 Петя Караиванова

1. Недова, Христина. Приложение на роботите „Даш“ при формиране на екологична култура на децата от предучилищна възраст. Сб. от XII Национална научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“, Русе, 15 – 17.04.2019, с. 42–46, 2019. Цитиране на с. 42-43 и позоваване в литературата на с. 46 под №3. ISBN 978-619-7404-06-7.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/