Социални умения. Второ преработено и допълнено издание,


Радев, Начко (2011) Социални умения. Второ преработено и допълнено издание, Издателство Фабер,


 
  Учебник / Учебно помагало
 основни социални умения
 
  5993
 Начко Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/