Предприемачество и социални услуги. 2011, с. 215.


Радев, Начко (2011) Предприемачество и социални услуги. 2011, с. 215. Издателство ВТ


 
  Монография
 социално предприемачество; социални услуги;социшални услуги в институции; социални услуги в общностт
 
  5992
 Начко Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/