Помощна литература за студенти - електронни презентации на актуални проблеми от обучението по български език в предучилищна и начална училищна възраст


Мандева, Марианна (2013) Помощна литература за студенти - електронни презентации на актуални проблеми от обучението по български език в предучилищна и начална училищна възраст


 Подпомага се обучението на студентите по МОБЕ.
  
 езиково образование, европейски лингво-методически континуум, обучение по български език, компетентн
 
  5988
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/