МЕТОДИ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА С ГРУПА ISBN - 978-954-9689-40-2 COBISS.BG-ID - 1227445732


Стоянова, Стела (2007) МЕТОДИ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА С ГРУПА ISBN - 978-954-9689-40-2 COBISS.BG-ID - 1227445732 ИЗДАТЕЛСТВО "БОЙКА"; 2009 ISBN - 978-954-9689-40-2 COBISS.BG-ID - 1227445732


 Книгата е насочена към практикуващите социална работа.
  Студия
 РИСКОВИ ГРУПИ, ДИНАМИКА


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  5984
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/