ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪТРЕШНОГРУПОВАТА ДИНАМИКА НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ https://nauka.bg/wp-content/uploads/Izsledvane-na-vutreshnogrupovata-dinamika-na-romskata-obshnost-2013.pdf COBISS.BG-ID 1266850532


Стоянова, Стела (2013) ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪТРЕШНОГРУПОВАТА ДИНАМИКА НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ https://nauka.bg/wp-content/uploads/Izsledvane-na-vutreshnogrupovata-dinamika-na-romskata-obshnost-2013.pdf COBISS.BG-ID 1266850532 СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКА НАУКА", Сф. ISSN 2367-6590 COBISS.BG-ID 1266850532


 
  Статия
 ромски групи, риск


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  5982
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/