Кратки записки по педагогика. Второ допълнено и преработено издание.УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 334 с, ISBN 978-954-524-917-4 COBISS.BG-ID 1260153316


Кръстева, Антония (2013) Кратки записки по педагогика. Второ допълнено и преработено издание.УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 334 с, ISBN 978-954-524-917-4 COBISS.BG-ID 1260153316 УИ "Св. св. Кирил и Методий"


 Учебното помагало е предназначено за студенти, които се подготвя за учители в ОКС "бакалавър".
  Учебник / Учебно помагало
 педагогика,наука, теории, идеи, концепции
 Издадено
  5966
 Антония Кръстева

1. Савова, Ж. Култура на академичното писане. Пловдив, Астарта, 2014, с. 118, ISBN: 978-954-350-201-6 (литература)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/