Семейни и родствени структури при циганските групи в България


Здравков, Здравко (2013) Семейни и родствени структури при циганските групи в България В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“


 Книгата събира и представя резултатите от няколкогодишно проучване на семейните и връзки и взаимоотношения в големите групи на циганската общност в България.
  Монография
 циганска общност, йерлии, кардараши, рудари, традиционно семейство, род
 Издадено
  5941
 Здравко Здравков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/