Родство по сватовство и кумство при циганите (по данни от теренни проучвания сред някои цигански групи в Централна Северна България)


Здравков, Здравко (2012) Родство по сватовство и кумство при циганите (по данни от теренни проучвания сред някои цигански групи в Централна Северна България) Епохи, година ХХ, кн. 1


 Статията представя резултатите от теренно етноложко проучване в населени места на територията на Великотърновска област и част от съседните области. Целта на проучванията е да се проследят отношенията между семействата и родовете, установени в резултат на брачните връзки между техните представители, както и тези, възникнали от родството по кумство в някои групи, където има такъв тип родствени връзки. Направен е сравнителен анализ, за да се проследи общото и различното при отделните групови обед
  Статия
 циганска общност, цигански групови подразделения, родство по сватовство, родство по кумство
 Издадено
  5940
 Здравко Здравков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/