Родствени структури при циганите


Здравков, Здравко (2010) Родствени структури при циганите Четива за историята и културата на Балканите, ИЕФЕМ при БАН


 В статията са разгледани видовите родство в контекста на родствените структури в циганската общност. Представени са типичните за отделните групи взаимоотношения и връзки, бележещи кръвното родство и това, възникнало по силата на брачния съюз.
  Статия
 цигански групи, род, кръвно родство, родство по сватовство
 Издадено
  5939
 Здравко Здравков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/