Термини за родство в някои групови подразделения на циганската общност


Здравков, Здравко (2010) Термини за родство в някои групови подразделения на циганската общност Сб. “Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България“


 В статията са представени резултати от проучване на роднинската терминология, използвана от някои подразделения на циганската общност в Централна Северна България.
  Статия
 йерлии, кардараши, рудари, роднински названия
 Издадено
  5938
 Здравко Здравков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/