Семейна и родствена организация при циганите – преглед на научните изследвания


Здравков, Здравко (2009) Семейна и родствена организация при циганите – преглед на научните изследвания Сб. „Дни на науката 2008”


 Докладът представя по-подробно научните постижения на онези български изследователи, които проучват по-специално проблематиката, свързана със семейната и родовата организация на циганската общност.
  Доклад
 семейство, род, родствена терминология, семейни взаимоотношения
 Издадено
  5937
 Здравко Здравков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/