Ролята на семейството при ромите – етнографски поглед


Здравков, Здравко (2009) Ролята на семейството при ромите – етнографски поглед Сб. „Нови изследвания в ромологията“


 В статията от етноложки аспект са представени традиционните за отделните групи в ромската общност характеристики на семейството и рода.
  Статия
 роми, ромско семейство, семейни и родствени структури
 Издадено
  5936
 Здравко Здравков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/