Специфични особености на традиционното циганско семейство


Здравков, Здравко (2008) Специфични особености на традиционното циганско семейство Сб. "Училището - единство на различия"


 В статията са представени някои от характерните за циганската общност особености на семейната структура и семейните взаимоотношения. Направен е кратък преглед на изследванията по проблема. Въз основа на тях и собствени авторови проучвания са маркирани основните белези на традиционното циганско семейство.
  Статия
 цигански групи, традиционно семейство, семейни роли
 Издадено
  5934
 Здравко Здравков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/